Višestambena zgrada Monte-Monta

Višestambene zgrade
Ulica Martina Divalta 98, Osijek