Višestambena zgrada Monte-Monta

Elektroradovi na izgradnji višestambenih zgrada
Ulica Martina Divalta 98, Osijek